Welkom

Kensen Installaties & Infraservices BV is sinds 1991 actief op het gebied van installatie- en infrawerkzaam-heden. Oorspronkelijk als loodgieter/dakbedekkers-bedrijf begonnen werden de werkzaamheden al snel uitgebreid met het leveren en onderhouden van CV-installaties. Daarnaast werd de dienstverlening verder uitgebouwd met het vernieuwen en vervangen van dienstleidingen voor gas en water, het taxeren van schades en het geven van advies op het gebied van alle bovenvermelde werkzaamheden.

 

Kwaliteit is gewaarborgd

Kensen BV is KIWA VCA 2 sterren gecertificeerd en is daarmee gekwalificeerd om desgewenst direct  op aanbestedingen in te schrijven van overheden en nutsbedrijven. Daarbij geeft deze certificering aan  dat de interne bedrijfsprocessen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu voldoen aan de  kwaliteitseisen die de KIWA hieraan stelt.

 

Verder leren via Kensen B.V.?

Kensen B.V. is opgenomen in het register van Kenteq, het kenniscentrum voor technisch vakmanschap. Hiermee is zeker gesteld dat de praktijkopleiding bij Kensen BV op een kwalitatief hoog niveau gegeven kan worden. Het is de taak van Kenteq ervoor te zorgen dat er voldoende kwalitatief goede BPV-plaatsen ofwel erkende leerbedrijven zijn. Deze leerbedrijven zijn samengebracht in het register van Kenteq.